Dział Badań Analiz i Metodyki

 

BL31 okladka-1

 

 

O FINANSACH W BIBLIOTECE-01-278x170

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wnioski można składać do dnia 28 czerwca.Zatwierdzone podziały środków na poszczególne województwa oraz niezbędne dokumenty do pobrania są dostępne na stronie: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019/?fbclid=IwAR3DowstpqOlJE8in1AtWBcEM1xl2RKXz_k7G18szOtQ53Mda5q5SRJWfVk

 

W ramach środków własnych zgłoszonych jako wkład własny biblioteki, jak i z kwoty przyznanej dotacji nie mogą być kupowane m.in.: gry planszowe, filmy na dvd czy płyty cd z muzyką oraz streszczenia lektur szkolnych czy bryki.

Zachęcamy do lektury Regulaminu Priorytetu 1 
https://bn.org.pl/download/document/1551725029.pdf?fbclid=IwAR04CSDBsIBcPaJdBwc--ql1a9SHXhVWYjEeUTlhdDnqvWOaWgyVTP2HYkw
oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez biblioteki w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na stronie BN: 
https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR1IvhVf5XTX2kGW2JC4EDmZw5K2J-ZlmLhydw8oXeqBNzz6Pc-SiJ7Sefk

Dane we wniosku muszą być zgodne z dokumentami rejestrowymi. Wniosek oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione wymienione w RIK. Jest to warunek konieczny do podpisania umowy.

Wnioski składane są w 2 egzemplarzach w formie papierowej na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa” na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: wniosek do Priorytetu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Podział dotacji z wymaganymi władami własnymi