Dział Badań Analiz i Metodyki

 

BL31 okladka-1

 

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

 

Plan spotkań na rok akademicki 2017/2018

15 listopada 2017 r.
prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej

13 grudnia 2017 r.
prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński)
Bibliotekarz: przesłanki zawodu

17 stycznia 2018 r.
dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Historia prasy kobiecej

14 lutego 2018 r.
prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski)
"Encyklopedia Książki" - dzieje i realizacja projektu

21 marca 2018 r.
dr hab. Maciej Matwijów prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Zbiory rękopiśmienne w Polsce

18 kwietnia 2018 r.
dr hab. Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Przemiany rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2016

16 maja 2018 r.
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Memy internetowe we współczesnym dyskursie publicznym

 

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl.

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy
dr Andrzej Buck - Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze
dr Przemysław Bartkowiak