Dział Badań Analiz i Metodyki

 

BL31 okladka-1

 

 

O FINANSACH W BIBLIOTECE-01-278x170

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

Szanowni Państwo,
w odniesieniu do ustawowych zadań bibliotek publicznych wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, zapraszamy bibliotekarzy południowej części województwa lubuskiego na coroczne seminaria powiatowe. Pierwsze szkolenie odbędzie się 6 września 2016 r. (wtorek) w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Wrześniowe seminarium powiatowe adresowane jest do bibliotekarzy z powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żarskiego.
Seminarium w Zielonej Górze rozpocznie się o godzinie 10.00. Gościć będziemy kadrę merytoryczną z Biblioteki Regionalnej w Nitrze. Bibliotekarze ze Słowacji zaprezentują działalność swojej Książnicy dzieląc się inspiracjami w zakresie wydarzeń aktywizujących różne grupy odbiorców. W drugiej części spotkania odbędą się warsztaty tematyczne dla uczestników seminarium i zaproszonych gości. Zakończenie seminarium powiatowego w Zielonej Górze planowane jest o godzinie 15.00

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w warsztatach, które towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury - teoria i praktyka”, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i udoskonaleniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące obszary:

1. „Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
- niepełnosprawność – omówienie zagadnienia, definicja medyczna, społeczna, prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
- bariery – informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne
- zasady savoir vivre
- komunikacja z osobami niepełnosprawnymi / jak pomagać
- obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób niepełnosprawnych, rola asystenta osoby niepełnosprawnej i psa przewodnika.
Warsztaty poprowadzą trenerzy Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

2. „Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Warsztaty poprowadzą osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej oraz obsługą sprzętu, takiego jak: wózki, balkoniki.
Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji.

3. „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
Termin: 9 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Uczestnicy dowiedzą się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wydane przez SBP oraz poradnik „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Biblioteka, z której pracownik uczestniczył w szkoleniu zostanie umieszczona na mapie bibliotek przyjaznych autystom. Mapa prezentowana jest na portalu www.sbp.pl i na stronie Fundacji SYNAPSIS.
Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji SYNAPSIS i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, znajdującego się pod adresem http://goo.gl/forms/av4Z6efBwOkdeoyk1
bądź przesłanie wypełnionego formularza (wzór w załączeniu) pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Dział Badań, Analiz i Metodyki
Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt.170

oraz dokonanie wpłaty do 15 października br. Szczegóły płatności podane zostaną w mailu po dokonaniu rejestracji.

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. W cenę warsztatów wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia.

Kontakt do organizatorów warsztatów:
dbaim@wimbp.zgora.pl
tel. (68) 45 32 619

tutlandiaPrzedstawiciele Działu Badań, Analiz i Metodyki oraz Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP w Zielonej Górze podsumowali wojewódzki PROJEKT TUTLANDIA. Poziom nadsyłanych relacji z zajęć z bohaterami książek: „Tutlandia” oraz „Tutlandia – Niespodzianki” był bardzo wyrównany. Gratulujemy wszystkim 14. placówkom bibliotecznym, które przesłały tekst i zdjęcia. Jesteśmy pewni, że mali użytkownicy spędzili z Tutką i Tutkiem niezapomniane chwile, do których będą wracać z przyjemnością.Po burzliwych obradach i wnikliwej lekturze nadesłanych relacji instruktor Działu Badań, Analiz i Metodyki – Monika Simonjetz oraz autorka - Agnieszka Ginko, w uzgodnieniu z kierownikiem DBAiM – drem Dawidem Kotlarkiem wyłonili zwycięzcę PROJEKTU. Doceniając periodyczność i efekty podejmowanych działań obejmujących cykl spotkań tematycznych z dziećmi i rodzicami, postanowiono nagrodzić inicjatywę Wiejskiego Domu Kultury i Filii w Nietkowie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku. Tutek, Tutka i sympatyczna autorka odwiedzą gminę Czerwieńsk jeszcze w czerwcu 2016 r.

Przypominamy, że do 24 czerwca 2016 r. należy składać w dwóch egzemplarzach wnioski do Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dotacją objętych jest 50. bibliotek południowej części województwa lubuskiego.
Szczegóły, formularze, wykaz bibliotek i podział dotacji na stronie Biblioteki Narodowej
http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/2016/        

Biblioteka Norwida oraz Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie - Filia w Olbrachtowie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym Co lubią zwierzęta (domowe)? To wyjątkowy konkurs, który potrwa do 22 października i ma służyć edukacji empatycznej oraz refleksji dotyczącej relacji ludzie-zwierzęta.

Konkurs adresowany jest do dzieci młodszych (3 – 10 lat). Ich zadaniem będzie wykonanie jednej pracy plastycznej, dowolną techniką oraz w formacie A4. Praca konkursowa ma być odpowiedzią na pytanie: Co lubią zwierzęta domowe, czyli co lubią np. koty, psy, chomiki, świnki morskie, króliki? Uczestnicy konkursu mogą wybrać sobie jedno zwierzę (może być własne) lub kilka, mogą wskazać jedną ulubioną rzecz lub kilka.

Podkategorie