Dział Badań Analiz i Metodyki

 

BL31 okladka-1

 

 

O FINANSACH W BIBLIOTECE-01-278x170

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

Prosimy o sporządzenie sprawozdania o działalności biblioteki w 2018 r. zgodnie z wytycznymi. Analizę opisową wraz z wypełnionymi tabelami i formularzem statystycznym należy przesłać w wersji elektronicznej do Działu Badań, Analiz i Metodyki do 28 stycznia 2019 r.

Analizę opisową należy dodatkowo wydrukować, opieczętować, podpisać i dostarczyć/przesłać listownie do Działu Badań Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze.
Podobnie jak w roku ubiegłym formularz statystyczny wypełniamy online, na tzw. dokumencie współdzielonym, który dostępny jest pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1Z-wpAq54WXbY8VHYpZLIJnWhQ_t_cAHla0m82nt6ivU
Prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją załączoną w mailu. W przypadku pytań służę pomocą.
Przypominamy także o obowiązku wypełnienia sprawozdań GUS. Formularze K-03 będą dostępne na portalu sprawozdawczym GUS (http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/) w terminie 25.01.2019-19.02.2019

Tabele ministerialne
Wytyczne do sprawozdania opisowego
Statystyczny formularz online
Kadra