Dział Badań Analiz i Metodyki

 

BL31 okladka-1

 

 

O FINANSACH W BIBLIOTECE-01-278x170

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

Zapraszamy na kolejne konwersatorium bibliotekoznawcze, które odbędzie się 14 lutego 2018 r. (środa), o godz. 9.30 w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego  (II piętro WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze). Tematem spotkania będzie: "Encyklopedia Książki" - dzieje i realizacja projektu. Wykład poprowadzą prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń oraz dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

 

plakat

Zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9.30 (Sala Wykładowa im. dr. Grzegorza Chmielewskiego - II piętro WiMBP). Tematem prelekcji będzie: Prasa kobieca w Polsce (1818-2018). Zarys ewolucji na 200-lecie istnienia. Wykład wygłosi dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów komunikacji masowej i sposobów wykorzystywania języka w różnych dyskursach publicznych, w tym przede wszystkim w dyskursie ekologicznym. W pracy dydaktycznej zajmuję się głównie medioznawstwem oraz genologią dziennikarską.
Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

training-396524 64010 stycznia 2018 r. o godz. 8.00 w Sali Wykładowej im. dra G. Chmielewskiego odbędzie się comiesięczne szkolenie pracowników.
Tematyka szkolenia:
1. Czeskie przestrzenie biblioteczne. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego - Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek
2. Rok 2018 w Norwidzie - dr Andrzej Buck

large 9702935555432577d30669Biblioteka Narodowa oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pragną serdecznie zaprosić na szkolenie dotyczące korzystania z serwisu POLONA (najnowocześniejszej polskiej biblioteki cyfrowej) oraz systemu cyfrowych wypożyczeń bibliotecznych Academica. Szkolenie odbędzie się 7 lutego 2018 r. przy al. Wojska Polskiego 9 (sala widowiskowa, parter WiMBP), w godz. 8.00 – 12.00. Szkolenie jest nieodpłatne.
Kontakt: i.hryniewicz@bn.org.p, academica@academica.edu.pl
Dział Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze dbaim@wimbp.zgora.pl tel. 684532619
Zaproszenie
Program

crash-215512 640Prosimy o sporządzenie sprawozdania o działalności biblioteki w 2017 r. zgodnie z wytycznymi i przekazanie analizy opisowej wraz z wypełnionymi tabelami i formularzem statystycznym do Działu Badań, Analiz i Metodyki do 31 stycznia 2018 r. w wersji elektronicznej na adres: dbaim@wimbp.zgora.pl. Analizę opisową należy dodatkowo wydrukować, opieczętować, podpisać i dostarczyć/przesłać listownie do Działu Badań Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Wypełnione formularze K-03 na stronie GUS, prosimy wygenerować do formatu PDF i przesłać w wersji elektronicznej na adres: dbaim@wimbp.zgora.pl.

Tabele ministerialne (aktualna wersja)
Wytyczne do sprawozdania opisowego
Elektroniczny formularz staystyczny
Kadra

Podkategorie