Dział Badań Analiz i Metodyki

 baner2

 

BL31 okladka-1

 

 

O FINANSACH W BIBLIOTECE-01-278x170

afb

 zsb black dlu

 

logo-legimi-main

Serdecznie zapraszamy pracowników Oddziałów dla Dzieci południowej części województwa lubuskiego oraz bibliotekarzy pracujących z młodymi czytelnikami na seminarium, które odbędzie się 20 września br. w sali wykładowej WiMBP. Początek spotkania godz. 10.00. W czasie tegorocznego seminarium będziemy kontynuowac temat porozumienia bez przemocy. Interaktywny wykład dotyczący komunikacji empatycznej poprowadzi Justyna Dermont-Owsińska - prezeska i założycielka Fundacji Boczne Drogi wspierająca rodziców i wychowawców w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju bez przymusu. Seminarium będzie również okazją do podsumowania projektu szkoleniowego Bawialnia dla Bibliotekarzy autorstwa Magdy Kremer-Sochackiej i zaprezentowaniu zbioru zabaw przydatnych w edukacji czytelniczej. Seminarium zakończymy przeglądem nowości wydawniczych, przygotowanym przez Marzenę Wańtuch - kierownika Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży, osobę odpowiedzialną za dobór literatury i projekty animacji czytelniczej.

Szanowni Państwo,
w odniesieniu do ustawowych zadań bibliotek publicznych wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, zapraszamy bibliotekarzy południowej części województwa lubuskiego na coroczne seminaria powiatowe. Pierwsze szkolenie odbędzie się 6 września 2016 r. (wtorek) w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Wrześniowe seminarium powiatowe adresowane jest do bibliotekarzy z powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żarskiego.
Seminarium w Zielonej Górze rozpocznie się o godzinie 10.00. Gościć będziemy kadrę merytoryczną z Biblioteki Regionalnej w Nitrze. Bibliotekarze ze Słowacji zaprezentują działalność swojej Książnicy dzieląc się inspiracjami w zakresie wydarzeń aktywizujących różne grupy odbiorców. W drugiej części spotkania odbędą się warsztaty tematyczne dla uczestników seminarium i zaproszonych gości. Zakończenie seminarium powiatowego w Zielonej Górze planowane jest o godzinie 15.00

Przypominamy, że do 24 czerwca 2016 r. należy składać w dwóch egzemplarzach wnioski do Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dotacją objętych jest 50. bibliotek południowej części województwa lubuskiego.
Szczegóły, formularze, wykaz bibliotek i podział dotacji na stronie Biblioteki Narodowej
http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/2016/        

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w warsztatach, które towarzyszyć będą międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury - teoria i praktyka”, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i udoskonaleniem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów obejmować będzie następujące obszary:

1. „Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
- niepełnosprawność – omówienie zagadnienia, definicja medyczna, społeczna, prawa osób niepełnosprawnych w Polsce
- bariery – informacyjne, komunikacyjne i architektoniczne
- zasady savoir vivre
- komunikacja z osobami niepełnosprawnymi / jak pomagać
- obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób niepełnosprawnych, rola asystenta osoby niepełnosprawnej i psa przewodnika.
Warsztaty poprowadzą trenerzy Fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

2. „Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu”
Termin: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, WiMBP im. C. Norwida
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Warsztaty poprowadzą osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej oraz obsługą sprzętu, takiego jak: wózki, balkoniki.
Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji.

3. „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”
Termin: 9 listopada 2016 r.
Miejsce: Zielona Góra, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Koszt udziału: 150 zł/osoba
Uczestnicy dowiedzą się, co należy zrobić, aby biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wydane przez SBP oraz poradnik „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Biblioteka, z której pracownik uczestniczył w szkoleniu zostanie umieszczona na mapie bibliotek przyjaznych autystom. Mapa prezentowana jest na portalu www.sbp.pl i na stronie Fundacji SYNAPSIS.
Szkolenie poprowadzą trenerzy z Fundacji SYNAPSIS i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej, znajdującego się pod adresem http://goo.gl/forms/av4Z6efBwOkdeoyk1
bądź przesłanie wypełnionego formularza (wzór w załączeniu) pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
Dział Badań, Analiz i Metodyki
Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 8
skr. poczt.170

oraz dokonanie wpłaty do 15 października br. Szczegóły płatności podane zostaną w mailu po dokonaniu rejestracji.

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. W cenę warsztatów wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia.

Kontakt do organizatorów warsztatów:
dbaim@wimbp.zgora.pl
tel. (68) 45 32 619

tutlandiaPrzedstawiciele Działu Badań, Analiz i Metodyki oraz Biblioteki Obcojęzycznej WiMBP w Zielonej Górze podsumowali wojewódzki PROJEKT TUTLANDIA. Poziom nadsyłanych relacji z zajęć z bohaterami książek: „Tutlandia” oraz „Tutlandia – Niespodzianki” był bardzo wyrównany. Gratulujemy wszystkim 14. placówkom bibliotecznym, które przesłały tekst i zdjęcia. Jesteśmy pewni, że mali użytkownicy spędzili z Tutką i Tutkiem niezapomniane chwile, do których będą wracać z przyjemnością.Po burzliwych obradach i wnikliwej lekturze nadesłanych relacji instruktor Działu Badań, Analiz i Metodyki – Monika Simonjetz oraz autorka - Agnieszka Ginko, w uzgodnieniu z kierownikiem DBAiM – drem Dawidem Kotlarkiem wyłonili zwycięzcę PROJEKTU. Doceniając periodyczność i efekty podejmowanych działań obejmujących cykl spotkań tematycznych z dziećmi i rodzicami, postanowiono nagrodzić inicjatywę Wiejskiego Domu Kultury i Filii w Nietkowie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku. Tutek, Tutka i sympatyczna autorka odwiedzą gminę Czerwieńsk jeszcze w czerwcu 2016 r.

Podkategorie